Bois

Gårdsnamnet Bois

Bois (uttalas Bo-iss) är ett gammalt gårdsnamn och har sitt ursprung i Biskopsbyn i Lima i Västerdalarna.

BOIS i Biskopsbyn

Bois Marit Olsdotter föddes 31 mars 1667 i en Boisgård i Biskopsbyn där också hennes mor Elin hade sina rötter.

Elins far hette Nils Oluffson f 1582, farfadern var Oluff Bosson och farfars far möjligtvis en Bo Ersson som gården (Bo-Ers-gården) kom att uppkallas efter.

Bo-ers blir så småningom till gårdsnamnet Bois.

På bilden nedan syns Bois Per Larsson f 1864 och Lassar Brita f. Persdotter 1864 m.fl. vid sitt hus i Biskopsbyn. Foto: Georg Renström