Moderslinjen

Mödrarna före mig

Kerstin Gudrun föddes av Hulda Maria, vars mor hette Karolina. Hennes mamma var Gucku Karin vars mamma var Börs Karin. Moder till henne var Göth Kerstin vars mor var Göth Anna. Anna föddes av Kerstin. Alla föddes i Malung och tillhör liksom jag haplogrupp V.

Ursprunget som lever kvar

Medan de raka manslinjerna från jägarstenåldern i Skandinavien verkar utraderade, så lever raka kvinnolinjer kvar. (Kan läsas om i Svenskarna och deras fäder av Karin Bojs & Peter Sjölund)

"Proto-indo-européerna från snörkeramiska kulturen invaderade senare södra Skandinavien och östra Östersjön och pressade resterna av U5b- och V-jägarsamlarna till det nordligaste Europa." Eupedia

Min mormors mor Karolina med dottern Signe här på bild är en obruten länk till kvinnor som levde i Skandinavien innan stridsyxorna med det indoeuropeiska språket anlände.

Mitokondriespåren
Alla vi människor tillhör någon gren på modersträdet. Mitokondriernas DNA muterar sällan och ärvs från mor till barn (med mycket sällsynta undantag), därmed kan du ta reda på via ett mtDNA-test till vilken gren (haplogrupp) du och din mor, din mormorsmors osv. tillhör.
Haplogrupp V är den moderlinje jag tillhör. Den...